Bolmsö-Tannåker Brandvärn skänker utrustning till länets ambulanser. Hjärtkompressions-maskiner ska både kunna rädda liv och göra personalens arbete säkrare.