KALMAR. Det blir löneavdrag för den polis från länet som i onyktert tillstånd lade sig i ett ingripande.