REGION JÖNKÖPING. En lättvårdsambulans kommer att komplettera vården. Den är anpassade för patienter som är stabila men som samtidigt har ett tydligt vårdbehov av exempelvis övervakning eller syrgas.