JÖNKÖPING. En lättvårdsambulans som ska underlätta transporter av patienter mellan sjukhus kan bli realitet under nästa år. – Jag har äskat för det här och ser framför mig att det är ett måste, säger Daniel Lilja, verksamhetschef på ambulansenheten.