SVERIGE. / Efter fem år med Sjukvårdens larmcentral är regionerna Uppsala, Västmanland och Sörmland nöjda med valet att sköta tjänsten på egen hand.