Längre väntan på ambulans

Ambulanserna tar längre tid på sig att komma fram, enligt en granskning från Riksrevisionen. Samtidigt ökar antalet anmälningar till Socialstyrelsen.

Läs mer: http://hd.se/inrikes/2012/12/06/langre-vantan-pa-ambulans/?from=mobileApp