Ambulanserna tar längre tid på sig att komma fram, enligt en granskning från Riksrevisionen. Samtidigt ökar antalet anmälningar till Socialstyrelsen.