Längre väntan på ambulans i Trelleborg

TRELLEBORG. Väntetiden för patienter som är i behov av ambulans har ökat i Trelleborg. Innan en av två akutambulanser flyttades till Skurup från Trelleborg var inställningstiden 10,14 minuter. Nu är den 12,31 minuter.

Läs mer: http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article2258704/Langre-vantan-pa-ambulans-i-Trelleborg.html