VÄSTERBOTTEN. Kommunal ställer tre krav till arbetsgivarna för ambulanspersonalens bästa.