VÄSTERBOTTEN. Det tar längre tid för ambulansen att komma fram och ambulanserna är i dåligt skick.