Samordning med räddningstjänsten är det bästa alternativet.

ÖRNSKÖLDSVIK. Om tre månader flyttar räddningstjänsten in i sina nya lokaler. Och kanske blir det ändå så att ambulanspersonalen får följa med. Enligt vad allehanda.se erfar, så har landstinget svängt i frågan.

Läs mer: http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.5518031-landstinget-svanger-i-ambulansfragan