Landstinget fick fråga om terrorövning – tackade nej

STOCKHOLM. I mars tackade Stockholmslandstinget nej till att samöva stora sjukvårdsinsatser. Scenario, en fingerad terrorattack tillsammans med Försvarsmakten och Polisen. Landstinget ville inte avstå någon personal och inte störa ombyggnationen vid Södersjukhuset.

Läs mer: https://www.svd.se/klar-landstinget-tackade-nej-till-terrorovning-i-mars