BODEN. Kommunal motsätter sig att landstinget ersätter ambulanssjukvårdare med sjuksköterskor i Luleå och Boden. – Arbetsgivaren tar en kostnadsökning i ett bristyrke trots att man inte behöver. Det är ologiskt, säger Jim Öman, arbetsplatsombud och skyddsombud i Boden.