VÄSTMANLAND. Landstingen i Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland planerar för att ta över ambulansdirigeringen i egen drift.