Landstingen JO-anmälda – sekretessen röjs

Patienters rättigheter kränks när de lämnas ut i tv-program som ofta är kommersiell underhållning.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/landstingen-jo-anmalda?&_suid=135936568237006755717774364018