Landsting går i graven

JÖNKÖPING. Vid årsskiftet bildas Region Jönköpings län vilket innebär att landstinget skrotas efter drygt 150 år.… Förhoppningen är att förändringen både ska stärka demokratin och öka tillväxten

Läs mer: http://www.jonkopingsposten.se/artikel/34907/tv-landstinget-gar-i-graven