Landsting får bassning för flygambulansköp

UPPHANDLING. Nu står det klart att Konkurrensverket kräver Region Gotland och Landstinget Dalarna på drygt 600 000 kronor för otillåtna upphandlingar av ambulansflyg.

Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/12/21/landsting-far-bassning-for-flygambulanskop/