SKÅNE. Lotta Smith, kommunikationsansvarig vid Falck Sverige, säger att hon med hänvisning till sekretessen inte har möjlighet att kommentera det enskilda fallet. Däremot säger hon att det är rutin att ambulanspersonalen alltid ska ta kontakt med en läkare innan de lämnar patienten.