GÖTEBORG. Enheten bemannas av en prehospitalt mycket erfaren specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt en mångårigt ambulanserfaren sjuksköterska med specialistutbildning inom samma område.