DALARNA.  Utred hur landstingets ambulansverksamhet kan samutnyttja lokaler med räddningstjänsten, yrkar Agneta Ångsås, C-landstingsfullmäktige.