HELSINGBORG. Den konstnärliga utsmyckningen av nya Citybrandstationen har gått i stå. Konstrådet hade tagit fram två förslag, men inget godtogs av brandförsvaret. Bland annat förkastades idén om en kvinnlig brandsoldat