GÖTEBORG / Kustbevakningen har fått ökade arbetsuppgifter och behöver mer pengar, det menar både generaldirektören och facket. Bristen på personal är stor och stationer tvingas att dra ner bemanningen på båtarna.
– Men vi kommer inte kunna gör det i längden, säger Jakob Silwander, biträdande stationschef i Göteborg.