Kustbevakningen släckte brinnande sjöbodar på Donsö

Kustbevakningens ledningscentral Sydväst fick larm om att en sjöbod brann på Donsö. Kustbevakningens enhet KBV 288 transporterade polisen till platsen och deltog sedan i släckningsarbetet.

Läs mer: http://www.kustbevakningen.se/sv/granslos-samverkan/nyhetsarkiv/sd/