Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har JO-anmält Kustbevakningen för att de i juni utan lagligt stöd trakasserade sportfiskare som bedrev trollingfiske vid Understen i norra skärgården.