FINSPÅNG. En kommuninvånare i Finspång har upprörts över inlägg som en medarbetare i Finpångs kommuns krishanteringsgrupp POSOM lagt ut på facebook vid några tillfällen. Kommuninvånaren har i ett brev till kommunen skrivit att inläggen är olämpliga och menar att medarbetaren inte tagit tillräcklig hänsyn till etik och sekretess.