Kräver bättre arbetsmiljö för ambulanspersonal

VÄRMLAND. Ett skyddsombud inom Kommunal har vänt sig till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med liggande sjuktransporter i Torsby kommun samt i länet som helhet.

Läs mer: http://www.vf.se/nyheter/allman/kraver-battre-arbetsmiljo-ambulanspersonal