Kraftig dimma lurade räddningstjänsten att stanna på bron

TRANARP. Ett år har gått sedan masskrocken på Tranarpsbron. Frågetecknen kring olyckan har varit många. Nu visar det sig att räddningstjänstens agerande kan ha påverkat krocken i södergående riktning.

Läs mer: http://hd.se/skane/2014/01/14/kraftig-dimma-lurade-att-stanna-pa/