TRANARP. Ett år har gått sedan masskrocken på Tranarpsbron. Frågetecknen kring olyckan har varit många. Nu visar det sig att räddningstjänstens agerande kan ha påverkat krocken i södergående riktning.