SKÅNE. Konkursförvaltaren som utreder ambulansföretaget Sirius Humanums konkurs i Skåne har stämt moderbolaget på 7,5 miljoner. Anledningen är de miljontransaktioner som genomfördes mellan företagen endast några veckor innan konkursen i mars.