SKÅNE. På fredag utlyser Region Skåne ännu en gång ambulanssjukvården i Skåne för upphandling. Men i nordvästra Skåne ska regionen på egen hand driva ambulanserna.