Kartläggning visar: Svajigt it-stöd i ambulanssjukvården

SVERIGE. Dåligt kartstöd, bristande trafikinformation och dålig integration med sjukhusen – det är de största problemen i ambulanssjukvården visar en kartläggning. Men skillnaderna i landet är stora.

Läs mer: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.661873/ambulans-it-stod-sjukvard