SVERIGE. Dåligt kartstöd, bristande trafikinformation och dålig integration med sjukhusen – det är de största problemen i ambulanssjukvården visar en kartläggning. Men skillnaderna i landet är stora.