GÄVLEBORG. Vårdförbundets medlemmar har reagerat starkt på det öppna brev som 23 tunga vårdchefer i länet har skrivit under. I brevet uttrycker cheferna sitt stöd för förslaget att införa jourtid för ambulanspersonal om nätterna.