KALMAR. Landstinget säger nu ja till att medverka i en nationell upphandling av ambulansflygtransporter. Detta trots att den röd-gröna landstingsmajoriteten så sent som i november sa nej till en satsning på ambulansflygtransporter i länet.