Kalmar län nära få ambulansflyg

KALMAR. Landstinget säger nu ja till att medverka i en nationell upphandling av ambulansflygtransporter. Detta trots att den röd-gröna landstingsmajoriteten så sent som i november sa nej till en satsning på ambulansflygtransporter i länet.

Läs mer: http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/kalmar-lan-nara-fa-ambulansflyg%283701713%29.gm