SKÅNE. Delar av en artikel Skånska Dagbladet lades ut i en ”rättad” version, med ett långt tillägg, på Skånes universitetssjukhus hemsida. – Mycket märkligt, och dessutom olagligt, påpekar mediejuristen och tillika vd:n för Utgivarna, Jeanette Gustafsdotter.