”Jag är glad att Thomas inte gav upp”

BORLÄNGE. Borlängebon Thomas Waller har en särskild plats i skådespelaren och regissören Rafael Edholms hjärta. När Edholm drabbades av hjärtstillestånd fick Thomas Waller honom tillbaka till livet.

Läs mer: http://www.dt.se/nojekultur/tv/1.4993143--jag-ar-glad-att-thomas-inte-gav-upp-