REGION SJÆLLAND. Et helt nyt lægemiddel – Instanyl  – er blevet anerkendt som en sikker og effektiv metode til at smertedække patienter som en del af den præhospitale indsats. Det får stor betydning for borgerne i Region Sjælland, når regionen som den første i Danmark indfører denne nye metode til smertelindring.