SÖDERHAMN. Region Gävleborg föreslår att ambulanspersonal får jourersättning i stället för full ersättning om nätterna. Ambulansen i Söderhamn är det enda i länet som inte berörs av förslaget, men det rör ändå upp känslor.