Ingen jourtid för ambulansen i Söderhamn – berörs inte av regionens förslag

SÖDERHAMN. Region Gävleborg föreslår att ambulanspersonal får jourersättning i stället för full ersättning om nätterna. Ambulansen i Söderhamn är det enda i länet som inte berörs av förslaget, men det rör ändå upp känslor.

Läs mer: http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/ingen-jourtid-for-ambulansen-i-soderhamn-berors-inte-av-regionens-forslag