Justitieminister Beatrice Ask vill se ett bättre samarbete mellan Missing People och polisen. Men trots att alla påtalar hur viktig organisationen är, får de inte några pengar till verksamheten.