GRUMS. ”Brandman är en yrkestitel och ingen könsbestämning” Innan millennieskiftet fanns inga kvinnliga brandmän i Grums. Nu finns åtta stycken, en tredjedel av styrkan – något som sätter Grums på brandkårskartan.