REGION GÄVLEBORG. Ambulanspersonal ska ha förväxlat adrenalin med morfin och givit det till en hjärtsjuk person. I efterhand har Region Gävleborg förklarat händelsen med att personalen tvingast hantera en stressad situation efter ett långt arbetspass utan varken rast eller mat. Händelsen har nu Lex Maria-anmälts.