GÖTEBORG. Falck uppmanade ambulansförarna att slänga uniformerna när kontraktet gick ut.