Hård kritik mot räddningstjänsten ”Ett gigantiskt problem”

GOTLAND. Gotländska företag och organisationer är allvarligt oroade över hur räddningstjänsten kan se ut i framtiden. ”Värsta scenariot är att brandmännen slutar”.

Läs mer: http://www.helagotland.se/samhalle/hard-kritik-mot-raddningstjansten-ett-gigantiskt-problem-13252145.aspx