JÖNKÖPING. Bilden är inte helt nattsvart men räddningstjänsten har inte lyckats att hitta en lösning på hur man ska öka mångfalden och jämställdheten i deltidsstyrkorna.