Har svårt att rekrytera invandrare och kvinnor

JÖNKÖPING. Bilden är inte helt nattsvart men räddningstjänsten har inte lyckats att hitta en lösning på hur man ska öka mångfalden och jämställdheten i deltidsstyrkorna.

Läs mer: http://www.jnytt.se/har-svart-att-rekrytera-invandrare-och-kvinnor