Har du vägt någon ambulans och utrustning?

TORGET. Det är anmärkningsvärt att du framför saker som inte stämmer. Har du vägt någon ambulans och utrustning och sett verkligheten själv eller litar du på ”dem som vet”?

Läs mer: http://arbetarbladet.se/torget/1.5515107-har-du-vagt-nagon-ambulans-och-utrustning-