TORGET. Det är anmärkningsvärt att du framför saker som inte stämmer. Har du vägt någon ambulans och utrustning och sett verkligheten själv eller litar du på ”dem som vet”?