GÄVLE. Region Gävleborg vill öka jourtiden för ambulanspersonalen. På så vis ska man kunna spara in på vikarier och kunna använda sig mer av de fastanställda. Men anställda är missnöjda och befarar uppsägningar samtidigt som Vårdförbundet generellt är skeptiskt till ökad jourtid.