KRISTINEHAMN. I Kristinehamn är ambulansen snabbast i hela landet att nå fram till kommuninvånarna efter ett larm. Snittiden är 7,9 minuter och tvåa ligger Karlskoga med 8,1 minuter och Arvika placerar sig på fjärde plats med 9,0 minuter. Koncentration av befolkning, bra stationsläge och en tradition att vara snabba talar för Kristinehamn.