Han vill rädda liv – men får inte göra det

DALARNA. Björn Flinth, lokal ordförande i Civilförsvarsförbundet, är kritisk mot det motstånd han stött på. Han vill bara att liv ska räddas.

Läs mer: http://www.dt.se/blaljus/brander/han-vill-radda-liv-men-far-inte-gora-det