Halland kan få andel i ambulanshelikopter

HALLAND. Södra sjukvårdsregionen i Skåne, i vilken sjukhuset i Halmstad ingår, planerar att bygga upp en katastrofcentral för större olyckor

Läs mer: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.1909590-halland-kan-fa-andel-i-helikopter?mobileRedirect=pass