UPPSALA. Uppsalas befolkningsökning skapar behov av fler ambulansstationer. Gränby är ett av flera områden som kan bli aktuellt.