VANSÄTTER. En ambulans under utryckning hamnade på avvägar sedan bilens GPS-sökare visat fel.