BJÖRKVIK. Frivilliga brandkåren i Björkvik har inlett ett stort arbete med att informera alla hushåll som vill om brandrisker och andra risker hemma.