STOCKHOLM. Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården och det blir en utmaning för alla leverantörer att lösa sommarsituationen. Under våren har dessutom två extra ambulanser tillkommit och ytterligare fem kommer att tas i drift under 2013.